Kompletní administrativa

– od 300 Kč za hodinu

- sekretářské služby – tvorba firemních dokumentů, zápisy, korespondence, sjednávání schůzek, pronájmů prostor, vedení záznamů, pošty, vyřizování běžných záležitostí, překladů, nákupy běžného kancelářského a dalšího materiálu
- organizační zajištění akcí
- sestavování žádostí, obstarání styku s úřady
- povinnosti v oblasti bezpečnosti práce, PO a ekologie
- zajišťování standardních právních úkonů
- formulace smluvních dokumentů, revize stávajících smluv
- jazykové a textové korektury dokumentů
- návrhy základních grafických schémat, tvorba image společnosti
- public relations
- na zvláštní přání – správa a údržba nemovitostí, logistika, marketing, personalistika