Dotace

- komplexní analýza možností získání financí z dotačních titulů
- posouzení konkrétních záměrů na financování z veřejných zdrojů
- volba typu žadatelského subjektu
- informační servis, pomoc při základním rozhodnutí
- příprava dokumentů pro žádost o poskytnutí dotace
- příprava a podání žádosti o poskytnutí dotace
- jednání s příslušným správcem finančních zdrojů
- dozor nad realizací záměru a dodržením podmínek dotace
- vyúčtování dotace, zpracování průběžných a závěrečných zpráv, žádostí o platbu apod.