Ekonomické a organizační poradenství

- hodnocení podniku, ekonomické ukazatele
- sestavení a hodnocení Business Planu
- ladění cash-flow, analýza finančních možností
- analýza nákladů
- analýza rizik, SWOT analýza
- organizace a struktura podniku
- procesy a procesní řízení
- manažerské metody řízení, BSC
- selfconsulting