Kontroly, revize, přezkoumání stavu

- přezkoumání právního stavu firmy, dokumentů, smluv
- revize účetnictví
- interní audit, kontroly procesů, zakázek, projektů
- audit plnění povinností podnikatele v oblasti životního prostředí, BOZP, PO apod.