Projektový management a řízení zakázek

- cíle a definice projektu
- návrh struktury projektu, časový rozvrh
- obsazení projektového týmu
- dozor nad průběhem projektu, plnění termínů a úkolů
- řízení projektu, vedení řídícího výboru / projektového týmu, pravidelný reporting
- prezentace / realizace výstupů projektu

- zakázkové řízení – nastavení systému
- definice zakázky a kroky k jejímu naplnění, termíny, podmínky
- kontrola průběhu, naplnění podmínek
- evidence nákladů, výnosů, podílu účastníků
- vyhodnocení zakázky, hodnocení a odměny účastníků