Podnikatelské záměry

- generování podnikatelských nápadů
- asistence při tvorbě nových strategií a záměrů
- formulace a hodnocení podnikatelských záměrů
- studie proveditelnosti
- marketingové studie, průzkumy
- financování, příprava podkladů pro finanční instituce
- příprava realizace, realizační servis