Účetnictví a daně, digitalizace

- vedení podvojného účetnictví i daňové evidence (ceny od 500 Kč měsíčně)
- fakturace, vedení skladové evidence
- přiznání k DPH – 500 Kč
- daňové přiznání – FO od 700 Kč
- daňové přiznání – PO od 2000 Kč včetně výkazů
- přiznání k silniční dani
- pravidelná mzdová agenda od 200 Kč za zaměstnance a měsíc
- hlášení pracovních úrazů, zákonné pojištění organizace odp. za škodu
- pracovní smlouvy, přihlášky ke zdravotnímu a sociálnímu pojištění, roční vyúčtování
- ukončení pracovního poměru, potvrzení o zaměstnání, odhlášení apod.
- digitalizace všech podkladů v rámci účetnictví
- přehledné digitální archivy
- intranetový průvodce dokumenty, vyhledávání – nastavení SW na zakázku dle požadavků klienta
- jednorázová digitalizace dokumentů u klienta