Veřejné zakázky

- poradenství v oblasti veřejných zakázek – typ řízení
- příprava a zpracování dokumentů pro vypsání příslušného výběrového řízení
- uveřejnění veřejné zakázky včetně zadání do příslušných systémů
- zajištění průběhu a správného procesu veřejné zakázky
- hodnocení nabídek z hlediska právního a organizačně-technického
- obstarání vyhodnocení nabídek a naplnění souvisejících povinností
- komunikace s účastníky

- sestavení nabídky pro výběrové řízení
- obstarání účasti ve výběrovém řízení