Zakládání a správa společností

- poradenství – volba typu společnosti pro dané podmínky a obor podnikání
- zakládání a správa společností s ručením omezeným, akciových společností, družstev, občanských sdružení, nadací
- příprava základních dokumentů, poměrů ve společnosti, pravidel mezi společníky
- sepsání zakladatelské listiny, zakladatelské/společenské smlouvy, stanov, změny, aktualizace
- návrh a vydání akcií, upisování, veřejná nabídka akcií
- prospekt cenného papíru
- organizace a řízení valných hromad, členských schůzí
- zajištění a zápisy z jednání orgánů společností a družstev
- výroční zprávy
- styk s akcionáři, členy družstev
- výplata dividend, podílů na zisku
- příprava a hodnocení akvizic, přeměn společností, změn základního kapitálu apod.